Midlertidige køleanlæg


Lej et midlertidigt anlæg

Virksomheder, der har brug for et køleanlæg i en kortere periode, kan leje et komplet anlæg hos INNOTERM.

Vi udlejer for eksempel anlæg til virksomheder, der iværksætter en forsøgsproduktion, eller til firmaer der midlertidigt har en større produktion end normalt.


Nødkøling

Brand, oversvømmelser og andre ulykker er kostbare for en virksomhed eller en produktion, hvis anlægget bryder sammen. Dels kan frost- og kølevarer blive fordærvede. Dels kan et nedbrudt anlæg forhindre fortsat produktion, eller sætte produktionen på en længere pause, alt efter skadens omfang.

INNOTERM kan hurtigt og effektivt etablere nødkøling, der sikrer både det eksisterende varelager, samt muliggør fortsat produktion.