Varmepumper


Miljøansvarlighed

Hos INNOTERM går vi op i miljøet. Vi er blandt de kølevirksomheder, der er nået længst i arbejdet med at fokusere på de grønne tiltag.

INNOTERM har allerede taget skridtet 100 %, og fravalgt brug af anlæg med freon. Vi arbejder løbende på at sikre, at vores anlæg er energirigtige og belaster miljøet mindst muligt.

Dette gøres blandt andet med forskellige typer varmepumper. For eksempel installeres varmepumper til genanvendelse af spildvarme. Denne løsning skåner miljøet, og din virksomhed sparer penge på unødigt spild af værdifuld varme til produktionen.

Alle vores anlæg er baseret på naturlige stoffer, primært ammoniak NH3 og kuldioxid CO2, kulbrinter, og vand H2O.

Disse kølemidler har den fordel at de ikke påvirker miljøet, idet de allerede optræder i store mængder naturen, og derfor - efter brug – kan indgå i det naturlige kredsløb igen.


Fra kulden og ind i varmen

Varmepumper er inden for kort tid blevet vældigt populære, da de blandt andet medvirker til at opfylde politiske mål omkring uafhængighed af fossile brændsler og nedbringelse af energiforbruget i både virksomheder og private husstande.

At det samtidig er økonomisk attraktivt at investere i en varmepumpe, gør kun sagen bedre.

En varmepumpe er en teknisk indretning, der genanvender spildvarme og gør det til brugbar varme.

Med henblik på INNOTERMs udvidede aktiviteter i forbindelse med miljøoptimering af industrielle anlæg, tilbyder INNOTERM derfor varmepumpeløsninger af enhver type. Vi ikke er afhængige af et bestemt fabrikat eller en bestemt varmepumpetype, derfor kan vi tilbyde skræddersyede løsninger til alle typer anlæg. 

Vi kan levere varmepumper i mange kapaciteter. Vi kan levere pladsbyggede varmepumpeanlæg, der er tilpasset dine forhold. Eller vi kan levere fabriksbyggede varmepumper, der er fuldt afprøvede inden levering.

Uanset hvilken løsning du vælger, bistår INNOTERM projektet lige fra idéfasen, til aflevering af anlægget, og senere, hvis der skulle være behov for det.